young-girl-1149701_1920

Het onbekende kind wordt erfgenaam

Bij een overlijden is vaak bekend wie de kinderen zijn of wie de erfgenamen zijn. Er is dan geen (of weinig) nader onderzoek nodig. Dat zal anders zijn als de overledene zelf geen kinderen en partner ...

geld

Als je het weet, is het niet onbekend

Bij het verdelen van een nalatenschap mag een erfgenaam geen vermogen verzwijgen voor een andere erfgenaam. Als dat toch gebeurt, dan komt dat vermogen volledig toe aan de andere erfgenaam. Dat is ee ...

Blog_testament

Het testament

In een testament kan worden opgenomen wie erfgenaam is of wie wordt onterfd. Ook kan in een testament worden opgenomen dat aan iemand (dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders) een legaat w ...

Blog_huis

Executeur mag woning niet verhuren

Ik krijg regelmatig vragen van executeurs in een nalatenschap over wat hij nu wel en niet mag. In de wet staat dat de executeur de nalatenschap beheert. Hij is verantwoordelijk voor de goederen in de ...

Blog_erfrecht

Het erfrecht is zo slecht nog niet

In een uiterst trieste kwestie heeft de rechtbank een vader strafrechtelijk veroordeeld omdat hij een kind zodanig had geschud dat er letsel was ontstaan. Met moeder was overeengekomen dat vader een ...

father-and-son-2258681_1920

Is het erfdeel opeisbaar?

Het erfdeel van een kind in de nalatenschap van de eerste ouder is meestal pas opeisbaar als de tweede ouder overlijdt. De eerste ouder kan in het testament echter opnemen dat een kind het erfdeel al ...

Blog_geld02

De legitieme portie

De legitieme portie blijft de gemoederen bezig houden, zo ook minister Sander Dekker die vragen beantwoordt over de (mogelijke afschaffing van de) legitieme portie. Dat is het deel van de n ...

Blog_geld03

Terugbetalen bijstand bij erfenis

Iemand die bijstand ontvangt, moet die bijstand terugbetalen vanaf het moment dat diegene recht heeft op een bedrag uit een nalatenschap, zelfs als er nog niets is of kan worden ontvangen uit die nal ...