Blog_geld02

De legitieme portie

De legitieme portie blijft de gemoederen bezig houden, zo ook minister Sander Dekker die vragen beantwoordt over de (mogelijke afschaffing van de) legitieme portie. Dat is het deel van de nalatenschap waar een kind altijd aanspraak op kan maken, ook als dat kind is onterfd. Volgens de minister is er geen behoefte om de legitieme portie af te schaffen. Bovendien heeft de legitieme portie ook een nuttige functie, bijvoorbeeld in samengestelde gezinnen. 

Voorbeeld: als het kind uit het eerste huwelijk wordt onterfd en het (stief)kind en de stiefouder (uit het tweede huwelijk) zijn de erfgenamen, kan het kind uit het eerste huwelijk namelijk aanspraak maken op een geldbedrag op basis van de legitieme portie. 

Dat geeft echter geen garantie op geld. In het testament van de overleden ouder zal waarschijnlijk zijn opgenomen dat de legitieme portie pas kan worden opgeëist als de stiefouder overlijdt. Het onterfde kind zal geduld moeten hebben. 

Recent heb ik wederom succesvol de legitieme portie opgeëist voor een onterfd kind. Dat heeft de nodige voeten in de aarde gehad, met name omdat de erfgenamen geen informatie wilde delen. Desondanks met een goed resultaat.

Wil je weten wat ik als erfrechtspecialist voor jou kan betekenen? Neem contact met mij op.