Een erfgenaam moet kiezen of de nalatenschap wordt aanvaard of wordt verworpen. Bij het verwerpen van de nalatenschap bent u geen erfgenaam meer, maar is het wel mogelijk om vermogen uit de nalatenschap te ontvangen. Er kan aanspraak worden gemaakt op het kindsdeel, de legitieme portie. U wordt dan schuldeiser van de nalatenschap. Het berekenen van de hoogte van de legitieme portie is complex. Daar komt bij dat het vaak lastig is om alle informatie en stukken te ontvangen en de berekening te maken. Ik kan die berekening maken en de juiste stukken en informatie opvragen, eventueel door daarvoor een procedure te starten.

Als u ervoor kiest om erfgenaam te zijn, heeft u twee mogelijkheden: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Bij het zuiver aanvaarden van de nalatenschap heeft u recht op uw erfdeel, maar bent u ook aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Op een enkele uitzondering na, kan deze keuze niet worden gewijzigd. Deze keuze wordt gemaakt via de notaris, de rechtbank of door bepaalde handelingen, zoals het meenemen van goederen van de overledene. Bij het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap heeft u ook recht op uw erfdeel, maar bent u niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Dit moet via de notaris of de rechtbank. U neemt bij de beneficiaire aanvaarding verplichtingen op u. De nalatenschap moet namelijk worden vereffend, tenzij er een executeur is en de nalatenschap voldoende vermogen heeft. Voor of na het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap begeleid ik u graag om de nalatenschap af te wikkelen.