Niet alleen kinderen of een echtgenoot worden tot erfgenaam benoemd of krijgen een legaat, maar ook een goed doel kan erfgenaam of legataris zijn. De overledene heeft het recht dat in het testament op te nemen. Vaak betreft het een goed doen waarbij de overledene tijdens het leven betrokken was. Het komt ook voor dat een goed doel onverwacht als enig erfgenaam wordt benoemd. De echtgenoot en de kinderen zijn dan geen erfgenaam.