De advocaat is individueel verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Om cliënten snel en effectief van dienst te kunnen zijn, is de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de advocaat essentieel. De advocaat informeert de (externe) waarnemer over zijn aanspreekbaarheid en bereikbaarheid. Aan de cliënt maakt de advocaat op eenvoudige kenbaar wanneer hij te bereiken is.
De aanspreekbaarheid en bereikbaarheid wordt kenbaar gemaakt door jaarlijks de gegevens digitaal aan de (externe) waarnemer te verstrekken en bij wijziging daarvan voorafgaand daaraan.
Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend voor cliënten van 9.00 uur tot 17.30 uur, zowel fysiek als telefonisch.

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda: mr. J.M. Peet is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.