De executeur was de vertrouwenspersoon van de overledene. Ook is de executeur de baas over de nalatenschap. Hij moet informatie geven aan de erfgenamen, maar ook aan degene die is onterfd. In het testament  en in de wet zijn de rechten en plichten opgenomen waar de executeur zich aan moet houden. Zolang er een executeur is, kunnen de erfgenamen niets doen met de erfenis.

De executeur heeft als taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te betalen. Als de schulden zijn betaald legt de executeur rekening en verantwoording af en kunnen de erfgenamen de nalatenschap verdelen. De overledene kan in het testament opnemen dat de executeur de nalatenschap verdeelt als executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren-executeur). Als de executeur zijn taken niet goed uitvoert, kan deze worden ontslagen. Als de nalatenschap daardoor schade lijdt, kan de executeur aansprakelijk worden gesteld.

Bent u executeur of is er een executeur aangewezen, laat u dan begeleiden om de nalatenschap op juiste wijze af te wikkelen. Zo kan worden voorkomen dat een executeur zijn taken niet goed uitvoert of kan de executeur worden vervangen. Neem vrijblijvend contact met mij op om de situatie en de mogelijkheden te bespreken.