Het berekenen van de kinderalimentatie en partneralimentatie vergt specialistische kennis. Het is een belangrijk onderdeel voor zowel degene die alimentatie ontvangt als degene die alimentatie betaald. Het recht, de richtlijnen en de cijfers (of jaarstukken van de BV) op de juiste wijze toepassen is essentieel. Zowel voor de ondernemer als iemand in loondienst. Als specialist kan ik de gewenste begeleiding bieden.