De legitieme portie is niet alleen van belang voor een onterfd kind, maar ook voor het kind dat niet is onterfd. Dat kind kan daar namelijk aanspraak op maken als hij met zijn erfdeel minder ontvangt dan wat hij kan ontvangen uit de legitieme portie. In dat geval is de legitieme portie geschonden. Bij het berekenen van de legitieme portie worden namelijk ook de schenkingen meegenomen die de overledene bijvoorbeeld heeft gedaan aan een ander kind, de nieuwe echtgenoot of aan een goed doel. Het kan mogelijk zijn om dat kind op die manier te compenseren voor gelden die hij heeft misgelopen.