De nalatenschap wordt vereffend als een erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaardt of als de rechter een vereffenaar benoemd. In beide gevallen is er een vereffenaar. De vereffenaar heeft als taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te betalen. Dat lijkt op de taken van de executeur. Het verschil is dat de taken van de vereffenaar in de wet uitgebreider zijn vastgelegd. Het is belangrijk om die taken op juiste wijze uit te voeren en te administreren.

Ik word ook tot vereffenaar benoemd door de rechter, waardoor ik u kan adviseren en begeleiden in deze complexe fase. Ook kan ik de taken van u overnemen.

Tijdens de vereffening kunnen de erfgenamen niet over goederen van de nalatenschap beschikken en kunnen geen goederen van de overledene worden verdeeld. Dat kan pas als de schulden zijn betaald en de vereffenaar de taken heeft voltooid.

Ik begeleid u graag als vereffenaar bent of als u met een vereffenaar te maken heeft.