Het is niet verplicht om een testament te hebben. Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld en wie de erfgenamen zijn. Dit wordt ook wel het versterfrecht genoemd. De overledene kan zijn wensen echter wel vastleggen in een testament. Dat moet via de notaris. Vaak heeft de overledene een bedoeling met het testament. Helaas is dat niet altijd even duidelijk. Het testament moet dan worden uitgelegd. Niet zelden zijn de erfgenamen of degenen die onterfd zijn het niet met elkaar eens en wordt de rechter gevraagd om de bedoeling van het testament uit te leggen.

Naast de erfgenamen wordt in een testament vrijwel altijd een executeur aangewezen. Ook kan in het testament worden bepaald dat bepaalde verkrijging uit het testament onder bewind staan. De erfgenamen kunnen dan niet zelfstandig over de goederen en gelden beschikken die zij uit de nalatenschap ontvangen. Verder wordt vaak in een testament opgenomen op welk moment de legitieme portie (het kindsdeel) kan worden opgeëist.