Als de overledene aandeelhouder was in een BV of NV, kan dat extra problemen met zich brengen. De overledene had een onderneming alleen of samen met anderen. De erfgenamen zijn vanaf het overlijden verantwoordelijk voor die onderneming en moeten beslissingen nemen. Zij moeten dat samen doen, of de executeur of vereffenaar moeten dat in hun plaats doen. Die aandelen kunnen ook problemen met zich brengen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Vaak is de waarde van de aandelen in geschil.