building-1914309_1920

Aandelen van een BV die in de nalatenschap vallen

Eerder heb ik aangegeven dat het rendement op aandelen (dividend) van een BV die in de nalatenschap valt, niet toekomt aan de erfgenamen als de aandelen zijn gelegateerd. Vanaf het overlijden is het dividend voor de legataris. Als de BV dividend aan de erfgenamen heeft uitgekeerd, moeten de erfgenamen dat aan de legataris vergoeden.

Aan het ontvangen van dividend hangt de verplichting tot het betalen van dividendbelasting. Het Gerechtshof Den Haag heeft dat bevestigd. De Belastingdienst kan aan de erfgenamen geen aanslag opleggen. Het dividend is immers niet voor de erfgenamen bestemd. De erfgenamen betalen het dividend aan de legataris en de legataris betaalt de dividendbelasting. So far, so good.

De echte problemen ontstaan als de erfgenamen het dividend er doorheen hebben gejaagd of als de erfgenamen onvindbaar zijn. Is de legataris dan nog steeds aansprakelijk voor de dividendbelasting? Wat is de rol van de BV? Dit zijn complexe vraagstukken. Zowel de erfgenamen als de legataris kunnen dergelijke complexe problemen voorkomen door direct na het overlijden een erfrechtspecialist in te schakelen. Samen met specialisten ondernemingsrecht kan ik je daarbij begeleiden en adviseren. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:1225

Comments are closed.