Bij een echtscheiding of einde samenleving moet het gemeenschappelijke vermogen worden verdeeld of moeten de huwelijksvoorwaarden worden uitgevoerd. Dat klinkt eenvoudiger dan het vaak is. Als sprake is van bijzonder (privé)vermogen of een niet-uitgevoerd verrekenbeding, ontstaat vaak onenigheid tussen de partners. Vanwege mijn jarenlange ervaring kan ik de juiste begeleiding bieden, zowel bij het maken van afspraken als in een procedure bij de rechtbank.