Vanwege het grote aantal echtscheidingen komst het steeds vaker voor dat een kind na het overlijden van een ouder wordt geconfronteerd met een stiefouder. Als die stiefouder bijvoorbeeld jong is, kan het soms nog heel lang duren voordat een kind het erfdeel van de overleden ouder ontvangt. Dit recht geeft het kind de mogelijkheid om het erfdeel al eerder (in goederen) te ontvangen.

Dat is ook mogelijk als de overgebleven ouder na het overlijden van de andere ouder hertrouwt. Het risico bestaat namelijk dat het vermogen van de overleden ouder bij de nieuwe partner (of diens kinderen) terecht komt. Ook dan zijn er mogelijkheden om het erfdeel (in goederen) al eerder te ontvangen.