Een overlijden brengt zoveel meer met zich mee dan het verlies van een dierbare en het regelen van de uitvaart. Om de nalatenschap van de overledene goed af te kunnen wikkelen of om duidelijkheid te krijgen welke rechten en plichten u heeft, is specialistische begeleiding nodig.

Het begint bij het testament of het ontbreken daarvan. Heeft de overledene erfgenamen of een executeur aangewezen? Wat mag en/of moet die executeur eigenlijk doen? Wilt u als erfgenaam de nalatenschap wel aanvaarden en wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe zit het met minderjarige erfgenamen en wat zijn hun rechten? Wat gebeurt er met het vermogen van de overledene, ook als hij een eigen onderneming had?

Ik beantwoord veel voorkomende situaties die ontstaan na een overlijden.

Wel/geen testament?

Het kan voor het afwikkelen van een nalatenschap een groot verschil maken of de overledene wel of geen testament heeft laten opmaken.

Lees meer

Executeur

In veel nalatenschappen is een executeur betrokken. Deze neemt een bijzondere positie in met specifieke taken en verplichtingen.

Lees meer

Onterfd

Dat een partner of kind wordt onterfd betekent niet dat het erfrecht geen mogelijkheden meer biedt. Die zijn er zeker wel.

Lees meer

Vereffening

Bewust of soms ook onbewust moet een nalatenschap worden vereffend. Hieraan zijn strikte regels verbonden. Dat geldt ook voor de vereffenaar.

Lees meer

Goede doelen

Ook goede doelen kunnen met problemen in het erfrecht te maken krijgen of hebben bijstand nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Lees meer

De som ineens

Bij het overlijden van een ouder kan behoefte bestaan aan financiële middelen voor de opvoeding en verzorging van een minderjarig kind.

Lees meer

De legitieme portie

De legitieme portie is niet alleen van belang voor een onterfd kind, maar ook voor het kind dat niet is onterfd.

Lees meer

Wilsrechten

Kinderen die te maken hebben met een ouder die overlijdt en die was hertrouwd, hebben in het erfrecht mogelijkheden naar de stiefouder. 

Lees meer

De ondernemer

Een nalatenschap waar een onderneming in zit, neemt in het erfrecht een bijzondere positie in.

Lees meer

Legaten

Erfgenamen of derden kunnen een legaat ontvangen uit een nalatenschap. Het is belangrijk om na te gaan wat het legaat is en of er verplichtingen of beperking aan zijn verbonden.

Lees meer

Aanvaarden of verwerpen?

Er zijn grote verschillen tussen het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. Dat geldt ook voor de de wijze waarop een nalatenschap wordt aanvaard.

Lees meer