Een legaat is een geldbedrag of een goed dat iemand na het overlijden ontvangt. Diegene hoeft geen erfgenaam te zijn, maar is dan legataris. Uit het testament van de overledene blijkt wanneer het legaat kan worden ontvangen. Dit is meestal na zes maanden na het overlijden. De erfgenamen of executeur of vereffenaar moeten dit aan de legataris laten weten. Vanaf het overlijden heeft de legataris recht op de vruchten van het legaat, zoals de rente en het dividend.