puzzle-226743_1920

Erfenis zuiver aanvaarden?

“Als ik dat geweten had, dan had ik de erfenis niet zuiver aanvaard…”. Helaas komt dit nog steeds voor en dat kan leiden tot grote negatieve financiële gevolgen voor een erfgenaam. Door zuivere aanvaarding loopt een erfgenaam namelijk een aanzienlijk risico om met zijn eigen vermogen aansprakelijk te zijn voor schulden van de overledene die niet uit die erfenis kunnen worden betaald. Er kan altijd een verborgen of onbekende schuld zijn, bijvoorbeeld uit hoofde van een borgstelling door de overledene. Die mogelijkheid bestaat met name bij een overledene met een eigen onderneming. Zo ook in een kwestie waarin de Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de erfgenaam die de erfenis zuiver had aanvaard, de schuld die voortvloeide uit de borgstelling moet betalen. In die kwestie ging het om een borgstelling van circa € 160.000,–. 

Het is de moeite waard om de erfenis niet zuiver, maar beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam is dan niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor schulden uit de erfenis. In voorkomend geval kan ik als advocaat en erfrechtspecialist adviseren over de mogelijkheden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1421 HYPERLINK “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1421&showbutton=true&keyword=rbrot%3a2019%3a1421″& HYPERLINK “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1421&showbutton=true&keyword=rbrot%3a2019%3a1421″showbutton=true HYPERLINK “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1421&showbutton=true&keyword=rbrot%3a2019%3a1421″& HYPERLINK “https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1421&showbutton=true&keyword=rbrot%3a2019%3a1421″keyword=rbrot%3a2019%3a1421

Comments are closed.