hourglass-4942685_1920

Nog even niet verdelen…

Een erfgenaam in een nalatenschap (of een echtgenoot in een echtscheiding) heeft er recht op dat alle goederen worden verdeeld. Zo blijf je niet 'gedwongen' in een onverdeelde nalatenschap. Als een a ...

Blog_geld

Legaat hoeft niet te wachten

In een testament kan zijn opgenomen dat aan iemand een legaat wordt toegekend. Die persoon wordt de legataris genoemd. Vaak bestaat het legaat uit een expliciet geldbedrag in het testament. Het geldb ...

calendar-660670_1920

Vijf jaar is toch echt vijf jaar!

Een kind dat is onterfd kan binnen vijf jaar na het overlijden aanspraak maken op het kindsdeel (de legitieme portie). Hij heeft dan recht op ongeveer de helft van de waarde van wat hij als erfgenaam ...

clock-407101_1920

Legaat binnen één jaar opeisbaar

In een testament kan worden opgenomen wie erfgenaam is of wie wordt onterfd. Ook kan in een testament worden opgenomen dat aan iemand (dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders) een legaat w ...

house-1031011_1920

Executeur mag woning niet verhuren

Ik krijg regelmatig vragen van executeurs in een nalatenschap over wat hij nu wel en niet mag. In de wet staat dat de executeur de nalatenschap beheert. Hij is verantwoordelijk voor de goederen in de ...

justice-9017_1920

Het erfrecht is zo slecht nog niet

In een uiterst trieste kwestie heeft de rechtbank een vader strafrechtelijk veroordeeld omdat hij een kind zodanig had geschud dat er letsel was ontstaan. Met moeder was overeengekomen dat vader een ...