hand-325321_1920

Het testament

In een testament kan worden opgenomen wie erfgenaam is of wie wordt onterfd. Ook kan in een testament worden opgenomen dat aan iemand (dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders) een legaat w ...

money-5885622_1920

Uitspraak Gerechtshof Den Haag

Het Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan waarin de vereffening van een nalatenschap en de wettelijke bepalingen bij een faillissement mooi samenkomen. De schuldeiser wilde zijn schuld aan ...

designate-427537_1920

Wat is de rol van de adviseur?

Wat is de rol van de adviseur bij de afwikkeling van een nalatenschap als het gaat om het al dan niet (zuiver) aanvaarden van een nalatenschap?  Uit de uitspraak van de kantonrechter te Haarl ...

accounting-761599_1920

Belastingplannen 2019

Uit de nieuwe belastingenplannen in het Belastingpakket 2019 blijkt van een uitbreiding van de verhaalsmogelijkheden op erfgenamen voor belastingschulden die zijn opgekomen ná het overlijden van erfl ...

business-2584713_1920

De baas in een erfenis

Als er aandelen van een vennootschap in een erfenis (nalatenschap) vallen, kan onduidelijk zijn wie de positie van de overledene inneemt of innemen. Wie is de baas in een erfenis? Wie heeft het stemr ...

justice-2060093_1920

Het afleggen van erfgenaam

Het afleggen van rekening en verantwoording door de ene erfgenaam aan de andere erfgenaam blijft de gemoederen in de rechtspraak bezighouden. Dat ziet dan op de periode vóór het overlijden waarin één ...

business-3188128_1920

Eens gekozen, blijft gekozen!

Dat is het uitgangspunt bij het aanvaarden of verwerpen van een erfenis (nalatenschap). Er bestaat echter een aantal (beperkte) omstandigheden, waardoor de gedane keuze kan worden gewijzigd of vernie ...

puzzle-226743_1920

Erfenis zuiver aanvaarden?

"Als ik dat geweten had, dan had ik de erfenis niet zuiver aanvaard...". Helaas komt dit nog steeds voor en dat kan leiden tot grote negatieve financiële gevolgen voor een erfgenaam. Door zuivere aan ...

euro-1647400_1920

Executeur heeft recht op loon

Een executeur van een nalatenschap heeft recht op loon. Dat loon bedraagt 1% van de waarde (bezittingen minus schulden) van de nalatenschap. Er bestaat geen recht op loon als de overledene dat in het ...