calendar-660670_1920

Vijf jaar is toch echt vijf jaar!

Een kind dat is onterfd kan binnen vijf jaar na het overlijden aanspraak maken op het kindsdeel (de legitieme portie). Hij heeft dan recht op ongeveer de helft van de waarde van wat hij als erfgenaam had kunnen ontvangen. Door schenkingen kan het kindsdeel toe- of afnemen.

Als de termijn van vijf jaar voorbij is, ben je te laat en kun je niets meer ontvangen uit die nalatenschap. Die termijn is keihard. Het maakt niets uit dat je niet op de hoogte was van het overlijden. Het maakt ook niets uit dat de erfgenamen niet meewerken om het kindsdeel te berekenen. Zo oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Om (op enig moment) mogelijk iets te ontvangen uit een nalatenschap, moet aanspraak worden gemaakt op het kindsdeel. Ter voorkoming van discussies is het beste om dat vast te leggen (als bewijs), bijvoorbeeld via de notaris of een aangetekende brief.

Ook voor een erfgenaam kan het aantrekkelijk zijn om naast het erfdeel aanspraak te maken op het kindsdeel, bijvoorbeeld als andere erfgenamen grote schenkingen hebben ontvangen. Hier geldt eveneens de termijn van vijf jaar.

Voorlichting over de mogelijkheden (en risico’s) door een erfrechtspecialist is van groot belang. Neem voor vragen of advies contact met mij op.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10700

Comments are closed.