father-and-son-2258681_1920

Is het erfdeel opeisbaar?

Het erfdeel van een kind in de nalatenschap van de eerste ouder is meestal pas opeisbaar als de tweede ouder overlijdt. De eerste ouder kan in het testament echter opnemen dat een kind het erfdeel al eerder kan opeisen, bijvoorbeeld als de tweede ouder is opgenomen in een verpleeghuis. Het uitgangspunt is dat het kind het erfdeel dan ontvangt. 

In uitzonderlijke omstandigheden hoeft het erfdeel niet te worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als het vermogen nodig is om de zeer hoge kosten van het verpleeghuis van ouder twee te voldoen. Als het erfdeel wordt uitgekeerd, kunnen die kosten niet worden betaald. De vraag is of het belang van ouder twee dan voorgaat op het recht van het kind op het erfdeel. De rechtbank heeft weinig bewegingsruimte. De kosten en inkomsten van ouder twee moeten worden aangetoond en er zullen alternatieven moeten worden geboden. Zonder dat bewijs is het erfdeel opeisbaar, ook al krijgt ouder twee dan niet de zorg die nodig is.

Deze kwestie toont aan dat overleg tussen de erfgenamen nodig is om een oplossing te bereiken, anders zal het kind meestal aan het langste eind trekken. Overleg begint bij goede voorlichting door een erfrechtspecialist. Ik kan daarbij adviseren en begeleiden. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:3543

Comments are closed.