Blog_geld04

Miljoenenerfenis gaat naar Leger des Heils en Nationale Vereniging de Zonnebloem

Het hof heeft geoordeeld dat de overledene wilsbekwaam was bij het wijzigen van zijn testament. Hij was zich van de gevolgen bewust. Dat is vastgesteld door deskundigen op basis van het medisch dossier van de overledene. 

Bij het opstellen en wijzigen van een testament moet de notaris checken of diegene de gevolgen van zijn beslissingen overziet. Bij een grote wijziging (vb. onterven van een echtgenoot) moet de notaris extra alert zijn. 

Na het overlijden kan het testament worden vernietigd als de overledene toch niet wilsbekwaam was. Het uitgangspunt is dat de overledene dat wel was. Het tegendeel moet worden bewezen. Dat is buitengewoon lastig, zeker als er geen medische stukken voorhanden zijn. 

Sinds begin 2020 is het makkelijker om inzage in een medisch dossier van een overledene te krijgen als er een zwaarwegend belang bestaat. De termijn om een testament te laten vernietigen is kort. Bij aanwijzingen dat de overledene niet wilsbekwaam was, moet snel worden gehandeld. 

Juist vanwege de complexiteit en de korte termijnen is advies en begeleiding door een erfrechtspecialist essentieel. Ik heb ruime ervaring in dergelijke kwesties. Neem voor vragen contact met mij op.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7245

Comments are closed.