geld

Als je het weet, is het niet onbekend

Bij het verdelen van een nalatenschap mag een erfgenaam geen vermogen verzwijgen voor een andere erfgenaam. Als dat toch gebeurt, dan komt dat vermogen volledig toe aan de andere erfgenaam. Dat is een zware straf, maar in bepaalde gevallen ook een terechte straf. Het is namelijk de bedoeling dat alle informatie met alle erfgenamen wordt gedeeld. Dat geldt ook voor informatie waarvan de erfgenaam weet (of vermoedt) dat de andere erfgenaam daarmee wel bekend is.

Wat nu als de erfgenaam die reeds bekende informatie niet deelt? Komt het vermogen dan ook geheel toe aan de andere erfgenaam? Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval. Aangezien die informatie reeds bekend was, valt er namelijk niets te verzwijgen. Het vermogen moet gewoon worden gedeeld.

Voorzichtigheid blijft geboden. Het beste is om open kaart te spelen. Bovendien weet je nooit zeker wat de ander wel of niet weet. Het is een groot risico om vermogen te verzwijgen, zoals de rechter recent terecht oordeelde in een kwestie waarbij ik als advocaat betrokken was.

Bijstand door een erfrechtspecialist is in nalatenschappen essentieel, zodat op basis van het juiste advies de juiste stappen kunnen worden gezet. Neem voor vragen contact met mij op via www.peetadvocaat.nl

Comments are closed.