Blog_huis

Executeur mag woning niet verhuren

Ik krijg regelmatig vragen van executeurs in een nalatenschap over wat hij nu wel en niet mag. In de wet staat dat de executeur de nalatenschap beheert. Hij is verantwoordelijk voor de goederen in de nalatenschap. Verder moet de executeur de schulden betalen en die in kaart brengen in een boedelbeschrijving. Als er onvoldoende geld is om de schulden te betalen, moet de executeur goederen verkopen. So far, so good.

De vraag van de executeur zit ‘m vaak in de nuance. Zo kreeg ik laatst de vraag voorgelegd of een executeur een woning die leeg stond mocht verhuren. De erfgenamen waren het daar namelijk niet mee eens. Aan de hand van een recente uitspraak was mijn advies aan de executeur dat hij de woning alleen kon verhuren als de huuropbrengsten nodig waren om schulden te betalen. Er bleken geen schulden te zijn. De executeur kon de woning daarom niet verhuren. In de situatie dat een woning al wordt verhuurd zal hij die verhuur moeten voortzetten en wellicht een nieuwe huurder in de woning moeten laten trekken als deze leeg komt te staan. 

De taken van de executeur zijn vastgelegd in de wet, maar de nuances maken het verschil. Neem bij vragen contact met mij op. Ik kan je daarbij als erfrechtspecialist adviseren. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:3375

Comments are closed.